Przejdź do treści

[Oferta Limitowana] Otrzymujesz 5% zniżki za każde zakupy przekraczające 99 PLN, 10% przy zakupach powyżej 199 PLN, i aż 15% przy kwocie 299 PLN!

Days
Hours
Minutes
Seconds

EXTRA 10% DISCOUNT FOR ANY ORDER WITH CODE "BLISSFUL10" FREE SHIPPING FOR EVERY ORDER

Days
Hours
Minutes
Seconds
Strona główna » Zwroty i Reklamacje

Zwroty i Reklamacje

Reklamacje, zwroty i prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowa sprzedaży obejmuje nowe produkty. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt bez wad. W przypadku wystąpienia wady produktu, który został kupiony od Sprzedawcy, Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail Sklepu info.blissfulceremony@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sklepu podany w Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Klienta, numer zamówienia, opis wady oraz żądanie (np. wymiana Towaru na nowy, naprawa, zwrot pieniędzy). Sklep w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji klienta.
 3. Warunkiem uznania reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru na adres siedziby sklepu podany w regulaminie. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązuje się do usunięcia wady Towaru w rozsądnym terminie, bez dodatkowych kosztów dla Klienta. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub gdy usunięcie wady wymaga nadmiernych kosztów, Sklep może zaproponować Klientowi wymianę Towaru na nowy lub zwrot pieniędzy.
 5. Konsumenci mają prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Sklepu info.blissfulceremony@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sklepu podany w Regulaminie. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru na adres siedziby firmy podany w regulaminie oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 7. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 8. Zgodnie z art.558§ 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 9. Klient, który nie jest konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy określonej w punkcie 5, zaś zasady i terminy odstąpienia od takiej umowy są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku, w szczególności umów dotyczących:
  • rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostawie,
  • usług, jeśli przedsiębiorca w pełni je wykonał za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia o utracie prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi,
  • rzeczy nieprodukowanych masowo, wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub przeznaczonych do zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb,
  • rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter nieodłącznie łączą się z innymi rzeczami,
  • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.